Personvernerklæring

Våre retningslinjer for personvern

Vi er ansvarsbevisste, og respekterer og beskytter personvernet og personopplysningene dine. Vi er opptatt av at personopplysningene dine behandles trygt, i henhold til gjeldende lover om personvern.

Du finner adressen til selskapet nederst i dette dokumentet. Våre retningslinjer for personvern gjelder for nettstedene maxboflisa.no. I tillegg gjelder personvernerklæringen for nyhetsbrev og andre kommunikasjonskanaler (herunder sosiale media).

Behandling av personopplysninger

Når du oppretter en kundeprofil hos oss, eller legger inn informasjon i et kontaktskjema, bruker vi bare de personopplysningene fra deg som er nødvendige for at vi skal utføre de avtalte forpliktelsene vi har overfor deg. Tomme felt kan være merket med «må fylles ut» der dette er nødvendig. Mangel på innsendelse av nødvendige personopplysninger kan føre til at vi ikke er i stand til å tilby deg forespurte produkter eller tjenester.
Personopplysningene vi innhenter kan være (men er ikke begrenset til): navn, kjønn, fødselsdato, kontaktinformasjon (adresse, telefonnummer eller e-postadresse), og betalingsinformasjon. Hensikten med innhenting av personopplysninger inkluderer for eksempel salg i netthandel, levering av varer og kommunikasjon i forbindelse med produkter og tjenester vi tilbyr.

Vi innhenter spesifikke opplysninger om type maskinvare og programvare du bruker. Denne informasjonen brukes i driften vår, for å forbedre kvaliteten på våre tjenester og for å skaffe statistikk for bruken av våre nettsteder.

Tredjeparters tilgang til dine persondata

Dine persondata blir kun brukt til andre formål eller oppgitt til en tredjepart med din tillatelse eller når det er nødvendig for at vi skal kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deg. Vi kan for eksempel bruke en leverandør til å utføre tekniske tjenester, systemtesting, markedsføringstjenester eller andre tjenester på vegne av oss, og dele opplysningene dine med tjenesteleverandøren. Dine personopplysninger blir lagret i Norge.

Vi kan oppgi dine personopplysninger når det er pålagt ved lov eller når det er nødvendig for å beskytte rettighetene eller sikkerheten til selskapet, de ansatte, kundene eller allmennheten. Vi kan for eksempel offentliggjøre personopplysningene dine til myndighetene av sikkerhetshensyn. Da får myndighetene kun tilgang til de spesifikke opplysningene det har er behov for. I tillegg kan vi offentliggjøre personopplysninger for å etterforske antatt ulovlige aktiviteter.

Om samtykke

Vi har en samtykke-policy for å innhente din tillatelse knyttet til nyhetsbrev og kontaktskjema. Samtykke til behandling og deling av persondata kan også være indirekte eller underforstått basert på den aktiviteten der slike personopplysninger er gitt.

Om du handler på vegne av en annen person, er du selv ansvarlig for at du har denne personens samtykke om å gi hans/hennes personopplysninger til oss.
Hvis en mindreårig har gitt oss personopplysningene sine uten samtykke fra foresatte, skal foresatte kontakte oss for å få fjernet den personinformasjonen.

Hvis du ønsker å avslutte mottak av nyhetsbrev, eller ikke ønsker at vi skal dele personopplysningene dine med tredjeparter, må du følge trinnene om opphør av abonnement som er presentert i kommunikasjonen du mottar fra oss. Etter mottak av henvendelsen din, vil vi gjøre vårt beste for å svare deg innenfor en rimelig tidsperiode. Hvis du ikke lenger ønsker at tredjeparter behandler personopplysningene dine, kan dette føre til at vi ikke lenger kan tilby deg tjenester du har bedt om.

Din registrerte profil

Vi har behov for din hjelp for å holde personopplysningene dine komplette og oppdaterte til enhver tid. Når du sender oss en e-post, abonnerer på nyhetsbrev eller bruker kontaktskjema av andre årsaker, beholder vi e-postadressen din for å svare på din henvendelse.

Innsyn, lagring, sletting og sikkerhet

Lovgivningen gir deg rettigheter til å se hvilke personopplysninger vi har om deg. Du kan få innsyn i personopplysninger som er lagret på profilen din som beskrevet i kapitlet «Din registrerte profil». Du kan be om innsyn i alle opplysninger vi har lagret ved å ta kontakt med oss som beskrevet nedenfor:
Ønsker du innsyn eller sletting av personopplysningene som vi har om deg kan du kontakte oss på julius.kalnaes@maxboamundsen.no for hjelp rundt dette.

Adresse: Maxbo Flisa, Negardsveien 22, 2270 Flisa

Vi lagrer dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for å kunne oppfylle formålene til hvorfor opplysninger ble innhentet, utenom der vi er juridisk forpliktet til å lagre slike opplysninger. Vi sletter også unødvendige personopplysninger rutinemessig, når selskapet ikke lenger har behov for dem.

Vi benytter ulike former for sikkerhetsteknologi for å beskytte tilgangen til dine personopplysninger. Vi lagrer personopplysningene du oppgir på en server med begrenset tilgang, på sikkerhetsovervåkede steder. Når vi overfører følsomme opplysninger (blant annet bankkortnummer), beskytter vi informasjonen ved å bruke kryptering.

 

Om informasjonskapsler (Cookies)

Våre nettsteder bruker informasjonskapsler (cookies). Dette er en liten datafil som sendes fra vårt nettsted og lagres på din datamaskin. På våre nettsteder er det en egen referanse nederst på siden merket «informasjonskapsler» som gir detaljert informasjon om hvilke kapsler som brukes og hvorfor.

 

Ved bruk av våre nettsider samtykker du i at det legges informasjonskapsler i din nettleser – ettersom de fleste nettlesere er automatisk aksepterer informasjonskapsler. Om du ikke vil akseptere vår bruk av informasjonskapsler, kan du gå inn og endre innstillingene i nettleseren. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at dette kan bety at tjenestene på våre nettsider ikke fungerer optimalt.
Slik administrerer du informasjonskapsler (nettvett.no):

Slik administrer du informasjonskapsler

 

Om denne personvernerklæringen

Denne personvernerklæringen forteller om hvordan vi samler inn og bruker personopplysninger og bruker Informasjonskapsler/Cookies.

Vår adresse er: Maxbo Flisa, Negardsveien 22, 2270 Flisa